Úspěšná Tříkrálová sbírka

ZŠ a MŠ České Kopisty

V Tříkrálové sbírce jsme v Českých Kopistech vybrali 7 949,- Kč. Moc děkujeme!