Blíží se Tříkrálová sbírka

ZŠ a MŠ České Kopisty

V pátek 6. ledna vyrážíme na tradiční Tříkrálovou sbírku.