Školská rada

K čemu slouží?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům škol, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Navzájem si pomáhají a naplňují vizi školy. Scházejí se alespoň 2x do roka.

V tříletém funkčním období 11/21– 11/24 bude školská rada pracovat v tomto složení:

Za pedagogy: Bc. Radka Makulová – předseda makulova.r@seznam.cz

Za zřizovatele: Lenka Tichá

Za rodiče: Michal Bureš

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření.

Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení řediteli školy.

Rodiče se mohou obrátit se svou žádostí, problémem či připomínkou, na kteréhokoli člena školské rady.

Ke stažení

Zápis ŠR ze dne 17. 10. 2023

Typ souboru: docx

Zápis ŠR ze dne 17. 5. 2023

Typ souboru: docx

Zápis ŠR ze dne 29. 9. 2022

Typ souboru: docx

Zápis ŠR ze dne 4. 10. 2021

Typ souboru: docx

Zápis ŠR ze dne 12. 5. 2021

Typ souboru: docx

Zápis ŠR ze dne 23. 9. 2020

Typ souboru: docx