Školní družina

Naše družina je otevřena do 15:00

Samozřejmostí naší školy je školní družina. Podnikáme v ní spoustu aktivit – vyrábíme úžasná výtvarná díla, válíme se po koberci se stavebnicemi, plníme úkoly do školního projektu Recyklohraní. Můžeme si půjčit knížku ze školní knihovny nebo se pobavit u interaktivní tabule. Kdo chce, může si zde napsat domácí úkoly. Chodíme se vyřádit na školní zahradu nebo fotbalové hřiště, podnikáme výpravy podél Labe.

Jak to vypadá v naší družině?