ZŠ a MŠ České Kopisty

Děkujeme manželům Matičkovým, kteří nám přišli pomoci s instalováním nového plotu ke školní zahradě.