Připojujeme se ke stávce

ZŠ a MŠ České Kopisty

Vážení zákonní zástupci,

dne 16. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ České Kopisty oznámil ředitelce školy, že většina zaměstnanců se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky a to formou nepřítomnosti v zaměstnání. 

Znamená to, že škola i školka bude pro žáky a děti celý den zcela uzavřena (pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo).

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. 

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí.

Děkujeme za podporu a pochopení.