Badatelský kroužek

ZŠ a MŠ České Kopisty

Od 31. 10. rozjíždíme Badatelský kroužek plný zkoumání, pozorování a pokusů.