Zápis do Mateřské školy proběhne 4. května 2023

ZŠ a MŠ České Kopisty

Dne 4. května 2023 proběhne od 15:00 do 17:00 zápis do Mateřské školy. Srdečně zveme rodiče a děti! Všechny důležité dokumenty ke stažení naleznete níže.

Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:

 • platný průkaz totožnosti

 • rodný list dítěte

 • vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra

 • vyplněný Evidenční list s potvrzením o ukončeném očkování (k dispozici v MŠ nebo na webových stránkách školy)

Kritéria pro přijetí do MŠ:

1. Dítě starší 5ti let – povinné předškolní vzdělávání

2. Dítě ve věku 5 – 3 let podle věku od nejstaršího, s trvalým bydlištěm v Českých Kopistech

3. Dítě z jiné obce

Přednostní podmínky:

1. Sourozenci již přijatých dětí

2. Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností

U dětí, které budou přijaty do mateřské školy se předpokládá:

 • Dítě by mělo znát své jméno.

 • Dítě by mělo být schopno poznat svou “značku” na ukládání oblečení. Mělo by také vědět,
  které oblečení je jeho a poznat, co si obléknout na procházku apod.

 • Mělo by se umět samo svléknout, s oblékáním i obouváním paní učitelky mladším dětem
  ještě pomohou. Čtyřleté by to však již mělo zvládnout bez pomoci.

 • Dítě by se mělo být schopné najíst samo lžící bez bryndáku stejně jako pít z klasické
  skleničky.

 • Dítě již nenosí plenky a umí se vysmrkat.

 • Dítě by mělo umět uklidit po sobě hračky.

 • Budoucí předškoláček by měl vydržet bez rodičů, i když začátky můžou být náročnější.

Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list s potvrzením o ukončeném očkování