Výsledek zápisu do MŠ

ZŠ a MŠ České Kopisty

Výsledek zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Ředitelka Základní školy a mateřské školy České Kopisty 84, příspěvková organizace, v souladu s §46, §165 odstavce 2 a §183 odstavce 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se rozhodla vyhovět žádosti o přijetí do Mateřské školy v Českých Kopistech, příspěvkové organizace, níže uvedeným uchazečům:

1/23, MŠ2/23, MŠ3/23, MŠ4/23

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky Základní školy a Mateřské školy České Kopisty a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje.

Datum zveřejnění: 22. 5. 2023

Mgr. Ivana Latislavová

ředitelka školy