Organizace školního roku 2023/2024

ZŠ a MŠ České Kopisty

Podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

Jarní prázdniny: 12. 2. – 18. 2. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024

Hlavní prázdniny: 29.6. – 1. 9. 2024